Castell de Montjuïc i el seu entorn – Castillo de Montjuic y su entorno

El Castell de Montjuïc de Barcelona fou una fortalesa militar i, després de la guerra civil, va ser un museu militar. Actualment és un equipament municipal depenent de l’Ajuntament de Barcelona. Està ubicat al cim de la muntanya de Montjuïc de Barcelona, situat a més de 170 m d’altura sobre una terrassa rocosa.

El Castilol de Montjuic de Barcelona fue una fortaleza militar y, después de la guerra civil, fue un museo militar. Actualmente es una equipación municipal dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. Está ubicado a la cumbre de la montaña de Montjuic de Barcelona, situado además de 170 m de altura sobre una terraza rocosa.

Fuente de la wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Montjuïc

Paseo matinal

Castell de Montjuic

El Castell de Montjuïc fou una fortalesa militar i, després de la guerra civil, va ser un museu militar. Actualment és un equipament municipal depenent de l’Ajuntament de Barcelona. Està ubicat al cim de la muntanya de Montjuïc de Barcelona, situat a més de 170 m d’altura sobre una terrassa rocosa.

20131130_Castell de Montjuic-48